Zwroty i reklamacje

Po otrzymaniu zamówionych towarów prosimy o sprawdzenie, czy otrzymane materiały nie posiadają nieakceptowalnych wad. Prosimy zrobić to przed rozcięciem, rozkrojeniem tkanin.
Więcej szczegółów dotyczących zwrotów i reklamacji znajduje się TUTAJ W REGULAMINIE SKLEPU

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku reklamacji wadliwego materiału, powinien być on niepokrojony, musi być w jednym kawałku i nie noszącym śladów użytkowania.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np.
Pisemnie, pocztą na adres:

Jastin Justyna Świątkowska
ul. Poleska 19
15-476 Białystok

mailowo na adres: biuro@jastin.pl

5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, co usprawni procedurę i zwrot środków.
6. Zwracany towar należy dostarczyć do Jastin Justyna Świątkowska ( adres wysyłkowy jak powyżej ). Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności dokonamy w ciągu 7 dni na podane przez Państwa konto bankowe.
9.Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi/Użytkownikowi w przypadku zawarcia Umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (takim przedmiotem jest np. tkanina, dzianina, odcięta z belki na wyraźną prośbę klienta)
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (dotyczy pliku z wykrojem)

REKLAMACJA PRODUKTU

1. W przypadku reklamacji wadliwego materiału, powinien być on niepokrojony, musi być w jednym kawałku nie noszącym śladów użytkowania.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

- pisemnie na adres:

Jastin Justyna Świątkowska
ul. Poleska 19
15-476 Białystok

- mailowo na adres: biuro@jastin.pl

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
- żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (usunięcie wady lub wymiana Towaru na wolny od wad) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
- podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Formularz odstąpienia od umowy - pobierz TUTAJ
Formularz reklamacji - pobierz TUTAJ

Shopping Cart